Công ty TNHH
Nha Khoa Quốc An

Cơ sở 1:

238-240 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10

Cơ Sở 2:

862A Tạ Quang Bửu, P. 05, Quận 8

Liên hệ

Hotline:

Quận 8: 0963 301 060

Quận 10: 0966 617 066

Email: info.nhakhoaquocan@gmail.com

Thời gian làm việc

Thứ 2 đến Thứ 7: 8h00 – 20h00

Chủ nhật:  8h00 – 12h00

Công ty TNHH
Nha Khoa Quốc An

Cơ sở 1:

238-240 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10

Cơ Sở 2:

862A Tạ Quang Bửu, P. 05, Quận 8

Liên hệ

Hotline:

Quận 8: 0963 301 060

Quận 10: 0966 617 066

Email: info.nhakhoaquocan@gmail.com

Thời gian làm việc

Thứ 2 đến Thứ 7: 8h00 – 20h00

Chủ nhật:  8h00 – 12h00